top of page

RyFish - Oppdrett av laks i FoU

RyFish skal drive med oppdrett av laks i lukket oppdrettsteknologi utviklet av søsterselskapet FishGLOBE. 

Produksjonen skal teste hvordan FishGLOBE-enhetene fungerer med tanke på:

 

  • lukket oppdrett av postsmolt

  • behandling mot lakselus og AGD

  • ferskvannsbehandling

bottom of page