top of page

Forsøk

Det er tidligere bygget en demo på 1 m3 (V1) og i 2014 ble det bygget en V2 på 10 m3. Testingen av disse viste at globene fungerte som planlagt.  Videre samarbeid med en oppdretter har gjordt det mulig å bygge en V3 på 70 m3. Målet med bygging og testing av denne er å lære mer før en bygger en FishGLOBE V5 i full skala. V5 vil ha en størrelse på ca 3500 m3.

 

FoU-tillatelse

RyFish AS, har nå fått innvilget FoU konsesjon på 1 MTB (780 tonn). Konsesjonen gjelder for en periode på fem år. Det betyr at vi kan produsere 1500 tonn i året i tre av FishGLOBE V5, og får dermed god mulighet til å teste ut produksjon i globen i full skala. Vi er takknemlige for at Fiskeridirektoratet etter en faglig vurdering har kommet frem til at vi oppfyller formålene og vilkårene for å kunne gis tilsagn om akvakulturtillatelse til forskningsformål.

 

Pågående forsøk

Mer info kommer.

 

Planlagte forsøk

Mer info kommer.

bottom of page