top of page

Om RyFish

RyFish skal drive med oppdrett av laks i lukket oppdrettsteknologi. RyFish holder til i Forsand kommune, og er søsterselskap til FishGLOBE som har patentsøk, utviklet og selger FishGLOBE-systemet. En ønsker å ha selve fiskeproduksjonen i et eget selskap og opprettet derfor RyFish. Arne Berge er grunderen som står bak satsingen i begge firmaene.

 

Bakgrunn

Innenfor fiskeoppdrett har det etterhvert blitt større behov for lukkede enheter både for selve produksjonen i første fase i sjø, men ikke minst for å enkelt kunne ferskvannsbehandle fisk og for å kunne behandle fisken mot AGD og lus i et lukket miljø. FishGLOBE har utviklet et system for å gjøre dette på en enklere og bedre måte.

 

Partnere

RyFish skal utføre produksjon og uttesting av oppdrett i FishGLOBE-enhetene i samarbeid med etablerte oppdrettere og forskningsmiljø. Nofima har førsøksledelsen.

 

 

 

 

 

bottom of page